Engelskmannen Thomas Pottinger besøkte Tanavassdrageti 1857. Det skriver han i boka ”Flood, Fell and Forest” som kom ut i 1905.

«Norsk-lappisk Ordbog» til «Præst» Nils Vibe Stockfleth, 1852.

«Ordbog over det lappiske sprog» av J. A. Friis, professor ved Universitetet i Christiania. 1887.
Skip to content