Kopiija Poala-Ándde goavdás, ráhkadan Ingvald Guttorm
Ohcejoga/Várjjat-sápmelaš váldui gitta Unjárggas juovlamánus 1691, ja ášši su vuostá bođii ovdan dikkis Čáhcesullos guovvamánu 9. beaivve 1692. Son lei áššáskuhtton geavahan goavdás «ipmilmeahttun noaidedoaimma geažil».

Kopi av trommen til Anders Poulsen, laget av Ingvald Guttorm
Utsjok/Varangersamen Anders Poulsen ble arrestert i Nesseby i desember 1691, og saken mot han kom opp på tinget i Vadsø 9. februar 1692. Han ble tiltalt for å ha vært i besittelse av en «Runebomme». Med dette instrumentet hadde han «øvet den slemme og ugudelige trolldomskunst», het det i tiltalebeslutningen.

Skip to content