Kopiija Poala-Ándde goavdás, ráhkadan Ingvald Guttorm Ohcejoga/Várjjat-sápmelaš váldui gitta juovlamánus 1691, ja dubmejuvvui jápmimii dikkis Čáhcesullos guovvamánu 9. beaivve 1692 «ipmilmeahttun noaidedoaimma geažil».

Kopi av trommen til Anders Poulsen, laget av Ingvald Guttorm Utsjok/Varangersamen Anders Poulsen ble arrestert i Nesseby i desember 1691, og ble dømt til døden på tinget i Vadsø 9. februar 1692 for «ugudelig trolldomskunst».