SÁMEGIELLA – GOLLEGIELLA

Čáhcegáttesámiid árbevirolaš eallinlágit
Sánit, doahpagat, dajaldagat

Aage Solbakk doaimmahan

Sánit – Muohta ja muohtadilálašvuođat

bohkolat – dypsnø av vekslende tykkelse; småskavl på vei eller hvor man ferdes: bohkolagat bølgende småskavler

borga – her: fokk av snø – både fallende snø og snø som i sterk vind fyker opp av marken; vearba: borgat

ceavvi – tett sammenpakket og hård snø, at den helt el. nesten bærer både folk og fe; vearba: ceavvut

cuoŋu – sterk skare på snø, bærer både folk og fe

čahki – hård snøklump, hård snøball; čahkket ta snø- el. isklumper vekk av hår el. skjegg; čahkket skávžžá, vuovttaid

časttas – her: hård snøskavl (mindre en skálvi)

čearga – snøskavl så hård at den bærer; fokkskare

geardni – tynn skareskorpe, skare

jassa – her: snøflekk om sommeren el. sent på våren

jiekŋa – is; jiekŋajohtin/jiekŋagolgan Deanus isgang i Tanaelva

joavgga – dyp snø som blir liggende stille, ikke fyker bort (i skog, og ellers hvor det er ly); vearba: joavgat

lavki – is med løs, tørr snø over, som ikke gir fotfeste; glatt føre

luotkku – løs snø; luotkkomuohta: løs snø

moarri – skjør snøskorpe, tynn skare (tykkere enn geardni), tynn isskorpe

muohtti – snøvær (i vindstille); vearba: muohttit

njeađgga – fokk av snø som blåses opp fra marken, som dekker vei el. spor; vearba: njeađgat

oppas – her: med helt snødekke, uten vei el. spor; obbasiid gállit va i dypsnøen

roavku – del av isbelagt vann (elv, innsjø, myr), eller isbelagt strandbredd (ved kilde – ája), hvor isen har lagt seg slik at det er tomrom under det øverste lag –

skálvi – stor (høy og bratt, gjerne hård) snøskavl; goarveskálvi:
skálvi med utoverhengende kant

skávvi – isskorpe på snø, dannet om kvelden, etterat solen om dagen har tint opp det øverste laget av snøen; begynnende skaredannelse etter mildvær; vearba: skávvut

skilži – her: belegg av ispartikler som henger og dingler (i hår, skjegg, fra hustak osv.)

seaŋáš – kornsnø nederst i snølaget; seaŋášmuohta

sáissa – isbråte

suossa, suosat – her: iskrav på elv; brukes ofte i flertall: suosat golget Deanus

šalka – fast hårdtråkket snø på vintervei, skuterløype etc. –

šoavli – snøslaps, sørpe, svært vasstrukken snø

vahca – løs snø, især nysnø ovenpå eldre snølag; ođđa vaza lei ihkku muohttán det var falt nysnø om natten

Skip to content