Deanu instituhtta lea luossabivddu ja čáhcegátsámekultuvrra diehtoguovddáš. Dehálaš fágasuorgi lea sámi árbevieruid dutkan ja dokumentašuvdna, erenoamážit Deanučázádagas ja Deanuvuonas.

Árbevirolaš máhttu mii guoská boazodollui ja meahcceealáhusaide lea maiddá dehálaš doaibma Deanu instituhtii. Loga eambbo.

BUOĐĐUN
Filbma buođđuma sániid ja doahpagiid birra.
Ilbmá fargga!

SÁMEGIELLA – GOLLEGIELLA

Čáhcegáttesámiid árbevirolaš eallinlágit
Sánit, doahpagat, dajaldagat

Aage Solbakk doaimmahan