DeanuInstituhtta skal fungere som et kunnskapssenter for samisk tradisjonell  kunnskap knyttet til laksefisket og den elvesamiske kulturen. Et viktig fagfelt er forskning og dokumentasjon innen lokal samisk kunnskap med vekt på Tanavassdraget og Tanafjord-området.

Tradisjonskunnskap tilknyttet reindrift og utmarksnæring er også et viktig fagområde for DeanuInstituhtta. Les mer…

SÁMEGIELLA – GOLLEGIELLA

Om elvesamenes tradisjonelle næringer med vekt på laksefisket.
Ord og begreper.
På nordsamisk.

Aage Solbakk, redaktør.