Buođo buođu

Čáhccegátte sámiid árbevierut / Tanadalssamenes tradisjoner.
Davvisámegillii / På norsk

SÁMEGIELLA – GOLLEGIELLA

Om elvesamenes tradisjonelle næringer med vekt på laksefisket.
Ord og begreper.
På nordsamisk.

Aage Solbakk, redaktør.