Davvisámegillii      In English
Om oss

Prosjekter

Registrere laskefiskeplasser i hele vassdraget

Høsten 2017 fikk DI overlevert et unikt materiale av kartograf og etnograf Jorma Mattsson, Finland, om samiske navn på laksefiskeplasser og strandnavn fra Tanamunningen og helt opp til munningen av Kárášjohka (Karasjok) og Anárjohka (Inarijoki), i alt 4200 navn. Dette innsamlingsarbeidet ble gjort i samarbeid med Leif Rantala, Lappi Universitetet. Rantala var ekspert på samiske stedsnavn og behersket samisk godt. Materialet bearbeides nå og vil etterhvert publiseres.

Dokumentarfilmer

DI er i gang med å lage dokumentarfilmer om de tradisjonelle laksefiskemetodene i Tanavassdraget. Den første filmen er allerede produsert og vist for første gang på en offentlig tilstelning i Fanasgieddi/Båteng 16. des. 2019. Filmene lages på samisk, og bruken av de samiske fagtermene er svært sentralt å få fram. Filmene vil etter hvert bli tekstet til andre språk. Det vil også produseres emnehefter i tilknytning til filmene på samisk og andre språk.

Sircumpolare urfolks laksefisketradisjoner – konferanse

DI hadde ønsket å arrangere et seminar om urfolks laksefisketradisjoner sommeren 2020, men på grunn av Corona-situasjonen har vi måttet utsette konferansen. Meningen er å invitere laksefiskende urfolk fra Nord-Amerika, Alaska og Sibir. Viktig kontaktperson: Marin Lee Mueller som har tatt doktorgrad på urfolks laksefisketradisjoner i Nord-Amerika. Avhandlingen er utgitt som bok, Being salmon, being human.

Nye prosjekter

DI ønsker videre å publisere bøker, filmer og informasjonsmateriale innen tradisjonskunnskap, laksefiske og elvesamiske tradisjoner. Disse prosjektene vil fordele seg i utgivelser for allmennmarkedet, for fagfolk og spesialister, og som dokumentasjon som kan tjene som grunnlag for å utvikle guide-brosjyrer og annen interessant kunnskap som bl.a. Joddu-prosjektet i Tana kommune kan nyttiggjøre seg. 

Produksjon av APP – stedsnavn og fiskeplasser, 2 språk, tekst og lyd.
DeanuInstituhtta vil starte produksjon av en stedsnavn-app hvor stedsnavn/tradisjonelle fiskeplasser blir beskrevet med bilde/film, tekst og/eller lyd. Appen vil være tilknyttet eksisterende online stedsangivere (Googlemaps eller Norgeskart). I praksis vil dette bety at etterhvert som man kommer til et nytt sted langs elva, vil man da ha mulighet til å lese/lytte om stedet man er kommet til. Appen vil i første omgang følge riksvegen fra Šuoššjávri til Tanamunningen. Andre stedsnavn/fiskeplasser tilhørende vassdraget kan etterhvert kunne legges til, eksempelvis deler av Kárášjohka og Anárjohka. Appen vil selvfølgelig også kunne kjøres uten at man er fysisk tilstede ved de aktuelle plassene.

State of the North Atlantic Salmon
Samisk og norsk utgave av heftet utgitte av NASCO desember 2019. DeanuInstituhtta har av North Atlantic Salmon Conservation Organization fått rettighetene til slik publisering i Norge.

Urfolkskunnskap
Vi opplever i dag at urfolkskunnskap etterspørres i stadig større grad, så av den grunn er det viktig at den i tillegg til å dokumenteres også blir forsket på for å se hvilke muligheter som finnes til å applisere den, gjøre konkret bruk av den, på en del utfordringer som tradisjonelle næringer og levesett møter i den moderne verden. Dette gjelder både klimaspørsmål og synet på tradisjonelle verdier i vår måte å leve og samhandle på, så her ligger det spennende faglige utfordringer å arbeide videre med, og som DI er opptatt av. 

Prosjektledelse
Styret er ansvarlig for ledelse og koordinering av de ulike prosjektene. Nødvendige fagfolk engasjeres for enkeltoppdrag. Styret representerer samlet kompetansen som er relevant for realisering av aktuelle prosjekter.

Skip to content