På norsk      In English
Min birra

Buođđun – eamiboares sámi guolástanvuohki

Eamiboares doahpagat

Doahpagat buođđu, doaris, joddu, fierbmi ja oazis leat eamiboares sámi sánit, maid sáhttá guorrat gitta Proto Finno-Saamic áigodahkii (sullii 3000-4000 ovdal Kristusa riegádeami). (Gč. Sammallahti 1998).

Buođđun lea nappo eamiboares luossaguolástanvuohki Deanučázádagas, ja mii ain geavahuvvo.

buođđu s. laksestengsel; buođđu lea (guole-)čázis det er så mye vann at stengselet er effektivt («stengslet er i (fisk-)vann»); buođđun s. stengselsfiske; buođđut v. her: lage, sette opp laksestengsel; buođđut geassebuođu sette opp sommerstengsel; buđodit v. sette stengsel på flere steder

buođđogeahči s. kort laksestengsel uten čuollu, brukes under stor flom

gáddebuođđu s. strandstengsel

giđđabuođđu s. vårstengsel

geassebuođđu s. sommerstengsel

holgabuođđu s. laksestengsel med bukker – oarjuolgi (sg) og buođđoholga (sg) mellon bukkene; ceakkorissi s.  stående ris mot buođđoholga; villi s. opprettstående stang i laksestengsel (i holgabuođđu, stengsel med lange, horisontalt plasserte stenger til støtte for risbelegget, vanligvis 4-5 slike stenger opp mot hver holga)

meardebuođđu s. stengsel med meardi s. teine, ruse (nå forbudt i Deatnu-Tanaelva).

boađa – boahtaga s. laksens vandrevei inn i buođđu – laksestengsel

buođoal-fierbmi s. tverrstengselsgarn

buođđoholga s. hver av de horisontalt plasserte stenger mellom bukkene – oarjuolggit (pl) i holgabuođđu

čuolda s. her: påle, stolpe i buođđu

čuollu s. ledegarn med garn og påler/stolper; čuolločuolddat s. (pl) stolpene i čuollu; čuollonjálbmi s. inngangen til laksestengsel, plassen nærmest ved nerenden av čuollu, innover mot land og nedover et stykke

doaris s. tverrstengsel i buođđu

earti s. helling, skråning på bunnen av elv (viktig i buođđu – laksestengsel); dan suoloearttis leat mus sáimmat ved den holmen («på holmskråningen») har jeg småfiskgarnene; (P) betyr også: ligge på siden (om båt); fanas lea eartti alde båten ligger på siden

goarat s. tynn stokk (som enden av stengselsgarnet er tredd på), garnstokk i stengsel

guvčalbmi s. stengselsgarn med minste tillatte maskestørrelse

joddu s. posegarn i stengsel; maŋŋálasjoddu – maŋŋálas posegarn i laksestengsel som står lenger ned

joddosadji s. posegarnsplass

joddonjálbmi s. inngangen til joddu

joddomohkki s. stengselsgarn-«posen» (den delen som er lengst nede i strømlinjen, er bundet sammen oventil og nedentil)

lieksa s. stor synkestein som holder enden av nerkanten av stengselsgarnets gádde-oalgi på plass

luosat s. stengselsgarn for laks (med større maskevidde)

oalgebátčuolda s. påle/stolpe som oalgebáddi er festet til; oalgebáddi s. tau som holder gáddeoalgi på plass (er festet til oalgebátčuolda)

oarjuolgi – buođđoreŋko s. bukk i laksestengsel; luovvi s. her: den oppbygning på en oarjuolgi i et laksestengsel som består av hárččet og noen bordbiter – luovvemuorat (pl) som er lagt oppå hárččet med luovvegeađgi (luovvi-stein); hárččet s. gaffelformet bjørkgrein som bindes fast til soaját (de to mindre føttene) på bukk i laksestengsel – oarjuolgi, slik at oarjuolbahta (den tykkeste av de tre føttene på bukken, den som står nedover i strømretningen) kommer innerst inn mellom de to greinene; oppå hárččet legges tverrtrær/bordbiter – luovvemuorat, og oppå der tyngde – luovvegeađggit (pl) til å støtte bukken – oarjuolgi.

Oarjuolgi. Govva: Norsk Skogsmuseum.

seagan s. innretning av stolper eller bukker med tett risfyll, anbrakt ovenfor laksestengsel, forat strømmen ikke skal være for sterk så den generer eller hvirvler opp sanden (nå forbudt)

sierrán s. hver av de tettsatte tynne furu- el. bjørkestammer (med rotenden ned) som tidligere ble brukt i laksestengsel istedenfor ris

vuojahat s. ledegarn i laksestengsel

 

Eará sánit ja dajaldagat

Boršalit v. dás/her (P): en enkelt gang kaste (oarjuolgi – stengselsbukk) med plask i vannet (under stengselsfiske)  

čávdut v. dekkes av sandfokk (i elv, f.eks. under doaris i buođđu – stengsel)

čávdot v. bli dekket av sandfokk (i elv)

čuldet v. her: sette stengselsstolper – čuolddat (pl)

dulvvášit v. her (P): finne vannstaden i elva for høy; buođđu dulvváša det er for høy vannstand for laksestengslet («laksestengsel finner vannstanden for høy – dulvi»)

fávllidit v. bygge (laksestengsel) lenger ut fra land, fra stranden fávllidit buođu

gálihit v. la vasse, få til å vasse; (P) gálihit oarjulggiid gáddái coahkkása mielde vasse i land med stengselsbukkene langs grunnen

gárdut v. her: (P, Kr) sette opp et dårlig laksestengsel

gurgalit v. her: kaste ut, strekke ut garn i buođđu, f.eks. strekke ut čuollu

heakkadit v. her: få liv, dvs. laks i stengsel

návlet v. her: slå ned; návlet buođđočuoldda = dearpat buođđočuoldda  slå ned stengselsstolpene i buođđu

oahppat v. her: se etter utbytte (i garn); oahppat buođu se etter utbytte i buođđu

oahpadit v. 1) flere ganger se til garn; oahpadit buođu 2) også brukt om uærlige folk som flere ganger tar fisk fra andres stengsel; beaggá Hánsa lea oahpadan Ovllá buođu det ryktes at Hans har tatt laks fra Oles stengsel

seahkut v. her: ha ekstrabelegg av ris eller bjørk på laksestengsel; lage særskilt seagan ved laksestengsel (som nå er forbudt)

Skip to content