På norsk      In English
Min birra

Deanu čáziid ja gáttiid namat

áhpparas s. dyp kulp, meget dypt sted i vannet

boađa – boahtaga s. (laksens) vandrevei (inn i laksestengsel)

bohki s. smalt sted (mellom vann, elv, fjell), suolobohki smaleste del av sundet mellom en øy og fastlandet; Suolobohki stedsnavn ved Buolbmát/Polmak

buđis – buđđása s. (P, Kr) elveforgreining, den mindre grein av et elveløp som på en kortere strekning er delt i to

cahca s. her (P, Kr): grunt sted tvert over elv

coagan s. grunt sted i elv; (P) bare som nom. propr. på et stykke av Deatnu/Tanaelva, litt nedenfor Sirbmá: Coagan

coahki s. lav vannstand i elv el. sjø; coahkejohka s. elv med lav vannstand

cohkolat s. her (P): grunne, grunt sted i elv; (Kr) dam el. sund hvor det er tørt om sommeren

čoalbmi s. sterk innsnevring av en innsjø, sund mellom to innsjøer el. to fjordstykker; Čoalbmi stedsnavn ved Deanuvuotna/Tanafjorden

čuohcinsadji s. sted i elv hvor fisk går i garn

dappal s. kulp, dyp og stor kulp i Deatnu, stille strekning mellom stryk i en mindre elv; Leađudappal kulp i Geavŋŋi (på finsk side)

doažži – doaččis a. stilleflytende, med lite strøm, sted i en elv hvor vannet flyter stille; (P, Kr) a. dákko lea nu doažži  her er det så stille(flytende); dát savu lea nu doaččis den lonen er så stilleflytende

doaččet adv. smult, stille; deatnu golgá nu doaččet elva flyter så stille

earti s. helling, skråning på bunnen av elv eller innsjø – jávri (viktig i buođđu)

fávli s. dypt vann; fávlái langt uti; fávllis langt ute på elva, vannet

fielbmá s. stilleflytende, jevnt mindre elv, stilleflytende dypt sted i en elv; Fielbmá stedsnavn ved Buolbmát/Polmak

fierran s. elvesandbanke som går bratt ned

fiervá s. fjære (motsatt ulli/olli)

gáddi s. bredd, strand

gála – gállaga s. vadested

gárggu gárgo s. strandbredd, grunne (med grusstein); gárggobodni s. elvebunn; Gárgogeahči stedsnavn ved Deanuvuotna/Tanafjorden

gávva s. sving, bukt

geavŋŋis s. stort stryk; Geavŋŋis stedsnavn i Deatnu/Tanaelva 

giera s. her: øvre del av elv, elveutspring; čáhcegiera: vannskorpen

giezzi s. (P) kort elv mellom to vann

goatnil s. stille og strømfritt sted i elv; Nuohttegoatnil stedsnavn i Deatnu/Tanaelva

gohpi s. her: kulp

gorži s. fossefall, foss med loddrett fall; goržeoaivi: den del av en elv som er straks ovenfor et fossefall; Gorži, stedsnavn i Lákšjohka

guoika s. stryk; Guoika, stedsnavn i Deatnu/Tanaelva

guoikkanjuovčča s. nederste del av et stryk, tungeformet strømdrag i en kulp tett nedenfor et stryk; guoikkaoaivi s. øverste del av et stryk

guorru s. tørrdam, dam som ligger tørr om sommeren; guorroláttu

guorvil s. fall, fossende del av stryk

jalvi s. kort stille sted mellom to stryk el. fosser; Jalvi stedsnavn i Deatnu/Tanaelva (mellom Geavŋŋis og Guoika); også navn på bygda på finsk side.

johka s. elv; oalgejohka s. bielv; váldojohka s. hovedelv; johkagiera s. øvre ende av elv; johkaguršu s. dypt, stygt skar med elv

jorbmi s. dypt sted i en elv, kulp

lásis – lássá s. slett berg, svaberg; Lássá stedsnavn i Guoika

leađđu (šleađđu) s. her (P): grunt sted i elv (hvor bunnen er helt slett) som strekker seg langt utover; Leađudappal kulp i Geavŋŋis; šleađus geađgi: (P) stor og flat stein (bare når den ligger ute i vannet og er såvidt overflødd)

mohkki s. buktning, sving; større bukt, vik i elv el. innsjø

moski s. bukt, ufremkommelig sted (især skråttgående bukt, vik i elv el. innsjø)

njavvi s. mindre stryk; Njallavárnjavvi, stedsnavn ved Hillágurra

njálbmi s. her: munning; Deanunjálbmi/Tanamunning, stedsnavn;

njálmmádat s. parti av elv nær ved munningen; Kr: bare når det gjelder mindre elver

njárga s. nes; Álleknjárga stedsnavn i Deatnu/Tana

njearri s. grunt stryk, en grunn njavvi av forholdsvis stor utstrekning;

njearreguoika s. grunt stryk (større enn njavvi, hvor bunnen er slett og fri for større stein)

njeašši s. (P, Kr) vått el. vannsykt terreng (i alminnelighet er det et flatt terreng med elv igjennom)

njielahat s. sted i et fossestryk hvor vannet drar ned det som kommer dit, øvre delen av en foss med sterkt dragsug, før vannet begynner å brytes og gå i foss; malstrøm

njiellu s. her: strømvirvel, strømdrag i vannet ved nerenden av en kulp tett ovenfor eller inne i et stryk; parti av et stryk hvor vannet trenges sammen i en dypere renne, og derfor får særlig stor kraft

njuorra s. grunne i hav el. innsjø, fiskebanke

noastta – noastaga s. (Kr) sted hvor man tar noten på land

nuorri s. sund, elvearm, sideelveløp; Jalvvinuorri stedsnavn ved Jalvi

oaivvuš – oivoš s. elvs utløp

oalli s. dypål i elv 

ráppas – ráppaš s. strømvirvel, små lokale strømvirvler i elv (nedenfor en stein f.eks.)

reakčá s. stor flat fjære med leirbunn, utleire; Reakčavuotna – Leirbotten, stedsnavn i nedre Deatnu/Tana

savu – savvon s. stilleflytende elvestrekning; Savu stedsnavn i øvre Ohcejohka/Utsjok

sátku s. (P, Kr) båtstø; (Kt) stáffu

sáttonuorri s. her: elvearm med sand

suolu – sullo s. øy, holme; Suolovárri/Holmfjell, stedsnavn i nedre Tana

šluppar s. sted i elv hvor strømhvirvler fra forskjellige kanter møtes

Šumpu s. en dyp kulp i Deatnu/Tanaelva nedenfor Badjegeavŋŋis

ulli s. flo

vuohppi s. kjos, bukt (i elv); Vuohppejohka stedsnavn ved Buolbmát/Polmak

Skip to content