På norsk      In English
Min birra

Goahti – bealljegoahti – gamme

Sáhttet leat sierralágan bealljegoađit. Bealljegoahti mas leat goahtemuorat ja loavdda ja bealljegoahti mas leat lavnnjit. (Gáldu: Einar Niemi 1983. Sárggus: Arvid Sveen)  

goahti s. gamme

bealjit s. kroksperre

suomuorra s. røykåsen

doaresmuorra s. tverrtre

uksacaggi s. dørkarm

boaššocaggi s. bakre støttestang

uvssot s. døråpningen

uksageahči/uvssabealli s. plass for brensel

árran s. grue, ildsted

boaššu s. plass for kjøkkenredskaper. Opprinnelig var dette et hellig sted i goahti

loaidu s. oppholdssted for folk, dels husdyr. Loaidu var opprinnelig delt inn i bestemte avdelinger; boaššoloadu s. nærmest boaššu; gaskaloaidu s. de to midterste avdelinger, rett ut fra árran; uksaloaidu s. de to avdelinger nærmest døråpningen – uvssot

árrandolla s. ild på árran

árrangeađgi – árageađgi s. árran-stein

bearpmet (sg) bearpmehat (pl) s. skillestokker på gammmegulv

goahteluoggu s. (P, Kr): ussel gamme el. lávvu

loavdda (sg) loavdagat (pl) s. teltduk (til lávvu)

šielbmá s. dørstokk

soggi s. her: plassen ved veggene i gamme

Skip to content