Elementor #127

Deanu instituhtta er et kunnskapssenter for laksefiske og den elvesamiske kulturen. Et viktig fagfelt er forskning og dokumentasjon innen samisk tradisjonell kunnskap med vekt på Tanavassdraget og Tanafjord-området. Tradisjonskunnskap tilknŧttet reindrift og utmarksnæring er også et viktig fagområde for Deanu instituhtta. Arbeidsoppgaver for Deanu instituhtta: * bidra til økt kunnskap om den nordatlantiske villaksstammen * …