Davvisámegillii      In English
Om oss

Buođo buođu

Čáhccegátte sámiid árbevierut / Tanadalssamenes tradisjoner.
Davvisámegillii / På norsk

Luossa lei min / Laksen var vår

Deanučázádaga luossabivdovuogit otnážii. / Laksefiskemetoder i Tanavassdraget frem til i dag.
Davvisámegillii / På norsk

Skip to content